Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole denumit ONVPV se organizeaza si functioneaza in baza prevederilor H.G. nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002 Republicata, a H.G.  nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002,  a Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole.Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole (ONVPV) este institutie publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

ONVPV este organismul care gestioneaza la nivel national, in principal, potentialul de productie, denumirile de origine, indicatiile geografice si mentiunile traditionale pentru produsele vitivinicole. Structura organizatorica a ONVPV se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, modul de organizare si functionare al ONVPV  precum si structurile sale centrale si teritoriale fiind reglementate prin propriul regulament de organizare si functionare.

Anunțuri