S.C…………..                                 Inregistrat la I.T.M.
Adresa ………….
CUI/CIF …………                               Nr………….
Nr.telefon ………..
Nr…….. Data ……                             Data …………..

CERERE
Privind solicitarea de eliberare a registrului de evidenta a zilierilor

Subsemnatul ………., in calitate de reprezentant legal al S.C…………., cu sediul in localitatea ……… str……… nr….., bloc ……., ap…, judetul………….., cod fiscal …………., inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului cu nr.J13/…../……, va rog a aproba eliberarea unui registru de evidenta a zilierilor in conditiile prevazute de Legea nr.52/2011, pentru desfasurarea urmatoarelor activitati (*):
a)  agricultura
b) vanatoare si pescuit;
c) silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
d) piscicultura si acvacultura;
e) pomicultura si viticultura;
f) apicultura;
g) zootehnie;
h) spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
i) manipulari de marfuri;
j) activitati de intretinere si curatenie.

Se imputerniceste pentru ridicarea registrului de evidenta a zilierilor dna./dl……………….. avand cnp …………………., legitimate(a) cu C.I. seria …. nr. ……………..

Reprezentant legal al
S.C………………

Anunțuri