Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/2012 pentru modificarea Ordinului nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională a fost publicat în Monitorul Oficial nr.271/24.04.2012.

Astfel, producătorii de lapte vor putea depune cerere de acordare a unei cantităţi de cotă de lapte din Rezereva Naţională în intervalele 1 iunie – 31 iulie şi 1 octombrie – 30 noiembrie ale fiecărui an de cotă, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au depăşit cota individuală de lapte/şi-au început activitatea în timpul anului de cotă;
b) deţin exploataţii cu un efectiv minim de 2 capete vaci de lapte la sfârşitul anului de cotă/la data solicitării.

Potrivit APIA, cantitatea minimă a cotei din rezerva naţională ce poate fi solicitată de către producători este de 1000 de kg, iar cantitatea maximă este de 1.800.000 kg.

Reclame