Camera de Comerţ şi Braşov anunţă că persoanele interesate să dezvolte turismul în mediul rural pot obţine finanţări nerambursabile. Termenul limită de depunere a proiectelor este de 16 mai 2012.

Pentru investiţiile în infrastructura de primire turistică, finanţarea nerambursabilă este de maxim 50% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 200.000 de lei, în timp ce pentru cele în activităţi de agrement sumele nerambursabile pot ajunge până la 85% din proiect.

Acelaşi procent va fi acordat şi pentru investiţiile în agroturism, iar pentru proiectele de investiţii în infrastructură la scară mică, cum sunt centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, finanţarea nerambursabilă poate ajunge până la 50% din proiect,scrie bzb.ro..

Anunțuri